معرفی وبلاگ
با سلام امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. باآرزوی موفقیت برای تمامی انسانها التماس دعا (عکس متعلق شهید محمد علی شاهچراغی دانشجوی رشته فیزیک می باشد.)
صفحه ها
دسته
فیزیک پزشکی
هستی برای ما
خدمات
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 532405
تعداد نوشته ها : 145
تعداد نظرات : 34
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

عرض سلام خدمت بازدید کنندگان این وبلاگ

مطالب بخش زیر از کتاب لاتین Remarkable

Physicists

انتخاب شده.کتاب فیزیکدانهای عالی ویا قابل توجه نوشته جیمز Ioan James                                      

میباشد.

این کتاب در 10نوشته در دسته فیزیکدانها موجود می باشد.ویا با اشاره بر روی هر یک از فهرست مطالب می توانید به نوشته مورد نظر برسید.این کتاب ومطالب آن برای دانش آموزان ویادانشجویانی که به دنبال مطلبی برای تحقیق علمی هستند میتواند مفید باشد.ونیز علاقه مندان به دانستن سرگذشت دانشمندان وفیزیکدانان می تواننداز این مطالب بهره زیادی ببرند.با آرزوی موفقیت برای تمامی مشتاقان به علم ودانش.سربلند وپیروز باشید.نویسنده وبلاگ

 

1 From Galileo to Daniel Bernoulli 1

Galileo Galilei (1564–1642) 1

Johannes Kepler (1571–1630) 8

Christiaan Huygens (1629–1695) 16

Isaac Newton (1642–1726) 21

Daniel Bernoulli (1700–1782) 31

2 From Franklin to Laplace 36

Benjamin Franklin (1706–1790) 36

Roger Joseph Boscovich (1711–1787) 47

Henry Cavendish (1731–1810) 56

Charles Augustin Coulomb (1736–1806) 60

Pierre-Simon Laplace (1749–1827) 65

3 From Rumford to Oersted 74

Sir Benjamin Thompson (Count Rumford) (1753–1814) 74

Jean-Baptiste Fourier (1768–1830) 85

Thomas Young (1773–1829) 90

Andr´e-Marie Amp`ere (1775–1836) 97

Hans Christian Oersted (1777–1851) 102

4 From Ohm to Helmholtz 107

Georg Ohm (1789–1854) 107

Michael Faraday (1791–1867) 112

George Green (1793–1841) 119

Joseph Henry (1797–1878) 125

Hermann von Helmholtz (1821–1894) 132

5From Kelvin to Boltzmann 141

William Thomson (Lord Kelvin of Largs) (1824–1907) 141

vi Contents

James Clerk Maxwell (1831–1879) 150

J.W illard Gibbs (1839–1903) 157

John William Strutt (Lord Rayleigh) (1842–1919) 163

Ludwig Boltzmann (1844–1906) 168

6 From Ro¨ ntgen to Marie Curie 177

Wilhelm Conrad Ro¨ ntgen (1845–1923) 177

Joseph John Thomson (1856–1940) 183

Max Planck (1858–1947) 192

William Henry Bragg (1862–1942) 199

Marie Curie (1867–1934) 208

7 From Millikan to Einstein 221

Robert Millikan (1868–1953) 221

Ernest Rutherford (Lord Rutherford) (1871–1937) 227

Lise Meitner (1878–1968) 234

Otto Hahn (1879–1968) 242

Albert Einstein (1879–1955) 247

8 From Ehrenfest to Schro¨ dinger 259

Paul Ehrenfest (1880–1933) 259

Max Born (1882–1970) 266

Niels Bohr (1885–1962) 273

Frederick Lindemann (Lord Cherwell) (1886–1957) 284

Erwin Schro¨ dinger (1887–1961) 295

9 From de Broglie to Fermi 307

Louis de Broglie (1892–1987) 307

Satyendranath Bose (1894–1974) 313

Piotr Leonidovich Kapitza (1894–1984) 320

Jean-Fr´ed´ eric Joliot (1900–1958) 327

Enrico Fermi (1901–1954) 335

10 From Heisenberg to Yukawa 343

Werner Heisenberg (1901–1976) 343

Paul Dirac (1902–1984) 353

Contents vii

J.Rober t Oppenheimer (1904–1967) 359

Maria Goeppert-Mayer (1906–1972) 364

Hideki Yukawa (1907–1981) 369

Epilogue 375

Further Reading 379

Collections 385

Acknowledgements 387

 


دسته ها :
بیست و یکم 6 1389 20:24
X