معرفی وبلاگ
با سلام امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. باآرزوی موفقیت برای تمامی انسانها التماس دعا (عکس متعلق شهید محمد علی شاهچراغی دانشجوی رشته فیزیک می باشد.)
صفحه ها
دسته
فیزیک پزشکی
هستی برای ما
خدمات
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 532363
تعداد نوشته ها : 145
تعداد نظرات : 34
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
مقدّمه تربیت فرزند، مقوله‏اى سهل و ممتنع است. سهل است چون اگر به روال طبیعى و تحت ثأثیر فطرت سالم انجام گیرد، نه مشکل خاصى دارد و نه کمبودى. ممتنع است زیرا با توسعه زندگى شهرنشینى، ارتباطات، تکنولوژى، کانالیزه شدن بسیارى از مجارى تربیتى، آموزشى، اقتصادى، سیاسى و... هزاران معضل و موضوع تازه در مسیر تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان حادث شده است و
دسته ها : کتاب دانشجو
بیست و چهارم 6 1388 17:50
3 From Rumford to Oersted Our third five remarkable physicists were born in the twenty-five years from 1753 to 1777. Two came from France and one from each of America, England and Denmark. Sir Benjamin Thompson (Count Rumford) (1753–1814) We return to America for our next profile. It is impossible to give a full account of all the twists and
دسته ها : فیزیکدانها
بیست و یکم 6 1388 12:7
10 From Heisenberg to Yukawa Our last five remarkable physicists were born in the seven years between 1901 and 1907. They came from Austria, England, Germany, Japan and America. Werner Heisenberg (1901–1976) In the great revolution of fundamental physics which started with the ideas of Planck and culminated with the impressive breakthrough of
دسته ها : فیزیکدانها
بیست و یکم 6 1388 11:32
9 From de Broglie to Fermi Our next five remarkable physicists were born in the ten years between 1892 and 1901. Two came from France and one from each of India, Italy and Russia. Louis de Broglie (1892–1987) The de Broglie family, one might almost say dynasty, is one of the most illustrious in the history of France. Of Piedmontese origin (th
دسته ها : فیزیکدانها
بیست و یکم 6 1388 11:27
8 From Ehrenfest to Schro¨ dinger Our next five remarkable physicists were born in the eight years from 1880 to 1887. Two came from Austria and one from each of Denmark, England and Germany. Paul Ehrenfest (1880–1933) In Austria-Hungary the laws controlling and restricting Jewish life had been greatly relaxed by the eighteen-seventies, af
دسته ها : فیزیکدانها
بیست و یکم 6 1388 11:26
7 From Millikan to Einstein Our next five remarkable physicists were born in the twelve years from 1868 to 1879. Two came from Germany and one from each of Austria, New Zealand and America. Robert Millikan (1868–1953) In America, individual physicists, such as Joseph Henry and Willard Gibbs, seem to have chosen to work in isolation, rather th
دسته ها : فیزیکدانها
بیست و یکم 6 1388 11:21
6 From Ro¨ ntgen to Marie Curie Our next five remarkable physicists were born in the twenty-three years from 1845 to 1867. Two came from England, two from Germany and one from Poland. Wilhelm Conrad Ro¨ ntgen (1845–1923) Wilhelm Conrad Ro¨ ntgen, the discoverer of X-rays, was born on March 27, 1845 in Lennep im Bergischen, a small
دسته ها : فیزیکدانها
بیست و یکم 6 1388 11:21
5 From Kelvin to Boltzmann Our next five remarkable physicists were born in the twenty-one years from 1824 to 1844. Two came from Scotland and one from each of Austria, England and America. William Thomson (Lord Kelvin of Largs) (1824–1907) In 1894 William Thomson had held the chair of natural philosophy at Glasgow University for fifty years;
دسته ها : فیزیکدانها
بیست و یکم 6 1388 11:17
4 From Ohm to Helmholtz Our next five remarkable physicists were born in the thirty-two years from 1789 to 1821. Two came from England, two from Germany and one from America. Georg Ohm (1789–1854) Two centuries ago the science and practice of electrical measurement hardly existed. With a few exceptions, ill-defined expressions relating to qua
دسته ها : فیزیکدانها
بیست و یکم 6 1388 11:14
2 From Franklin to Laplace Our next five remarkable physicists were born in the thirty-one years from 1706 to 1736. Two came from France and one each from America, Dalmatia and England. Benjamin Franklin (1706–1790) It has been said of Benjamin Franklin that he found electricity a curiosity and left it a science. He was undoubtedly the first
دسته ها : فیزیکدانها
بیست و یکم 6 1388 11:11
شهید بهشتی‌ و آزادی‌های‌ عمومی‌ در فصل‌ چهارم‌ به‌ بعضی‌ مصادیق‌ حقوق‌ ملت‌ نظیر حق‌ رأی‌ دادن‌ و حق‌نظارت‌ تحت‌ عنوان‌ جمهوریت‌ اشاره‌ شده‌ است‌. مصادیق‌ دیگر حقوق‌ ملت‌را آزادی‌هایی‌ چون‌ آزادی‌ بیا
دسته ها : آزادی
هجدهم 6 1388 20:55
X