معرفی وبلاگ
با سلام امیدوارم مطالب این وبلاگ مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. باآرزوی موفقیت برای تمامی انسانها التماس دعا (عکس متعلق شهید محمد علی شاهچراغی دانشجوی رشته فیزیک می باشد.)
صفحه ها
دسته
فیزیک پزشکی
هستی برای ما
خدمات
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 532362
تعداد نوشته ها : 145
تعداد نظرات : 34
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
1 From Galileo to Daniel Bernoulli Our first five remarkable physicists were born in the 137 years from 1564 to 1700. They came from Italy, Germany, the Netherlands, England and Switzerland. Galileo Galilei (1564–1642) The great scientist we know as Galileo was born in Pisa on February 15, 1564. He was the eldest son of the notable composer,
دسته ها : فیزیکدانها
بیست و یکم 6 1386 11:1
ولى اگر چیزى را بر اولاد صغیر خودوقف کند و به قصد این که آن چیز ملک آنان شود, از طرف آنان نگهدارى نماید,وقف صحیح است .(مـسـالـه 2690) اگر مسجدى را وقف کنند, بعد از آن که یک نفر در آن مسجد نمازخواند, وقف درست مى شود.(مساله 2691) کسى که مال خود را وقف مى کند, باید مکلف وعاقل و با قصد واختیار باشد, و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند, بنابراین سفیهى که
دسته ها : فرهنگی
هشتم 6 1386 8:22
(مساله 1483) اگر اشتباها سر از رکوع یا سجده بردارد, و سهوا یا بخیال این که به امام نمى رسد, به رکوع یا سجده نرود, نمازش صحیح است .(مـسـالـه 1484) اگـر سـر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است , چنانچه به خیال این که سـجـده اول امـام است , به قصد این که با امام سجده کند به سجده رود,و بفهمد سجده دوم امام بـوده , سجده دوم او حساب مى شود و اگر به خی
دسته ها : فرهنگی
هشتم 6 1386 8:16
(مـسـاله 921) تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ در آن مستحب است و کسى که مى خواهد مـسـجـد بـرود, مستحب است خود را خوشبو کند ولباس پاکیزه وقیمتى بپوشد وته کفش خودرا وارسـى کـنـدکـه نجاستى به آن نباشد وموقع داخل شدن به مسجد اول پاى راست و موقع بیرون آمدن , اول پاى چپ رابگذارد و همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید واز همه دیرتر از مسجد بیرون برود.
دسته ها : فرهنگی
هشتم 6 1386 8:13
ششم - براى آب کشیدن قرآنى که نجس شده , یا بیرون آوردن آن از محلى که بودن قرآن در آنجا اهـانـت بـه قـرآن بـاشـد در صورتى که مجبور باشد, دست یا جاى دیگربدن خود را به خط قرآن بـرساند, ولى چنانچه معطل شدن به مقدار وضوبى احترامى به قرآن باشد, باید بدون این که وضو بگیرد, قرآن را از آنجا بیرون آوردو اگر نجس شد آب بکشد.(مـسـالـه 323) مس نمودن خط قرآن - یعن
دسته ها : فرهنگی
هشتم 6 1386 8:10
احکام تقلید (مـسـاله 1) عقیده مسلمان به اصول دین باید از روى دلیل باشد, و نمى تواند دراصول دین تقلید نماید, یعنى بدون دلیل گفته کسى را قبول کند, ولى اگر از گفته غیربه عقاید دینى یقین پیدا کند در حکم به مسلمان بودن او کافى است , و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روى دلـیـل بـدسـت آورد, یا از مجتهدتقلید کند, یعنى بدستور او رفتا
دسته ها : فرهنگی
هشتم 6 1386 8:7
X